� ��� �������?

 -�������

 -����� �� ��������

����, ������, �����, ����
   Dushka_li

 -�������� �� e-mail

 
�������� ��������� �������� �� �����.

 -����������

 LiveInternet.ru:
���� �����������: 12.12.2010
������� � ��������: 15366
������������ � ��������: 64279
�������� ���������: 82566
���������� ������:
��� ������� ������� �� ����� ������ ��������

�����. ��������-������ ������� ���� + �������� ���� �� ��������

�������, 29 ���� 2012 �. 11:05 (������)
������������� 703 ��� + � ��������
�����������: 121 �������������
������������ �� ������ ����� ���� ����� ��������������, �� � ��� ���� �����, �������������� ����� ������� � ������ ����� �� �������!

��-������, ����� ����� �� ������� �� �������� ����� ������, ��� �� ��������� ������� ������ � �������� � ����.

� ��-������, ����� �� �������, ������ �� ����� ��������, �� � ��� �� �������� ������������ ������� ������ � ���� � ��� ����� �� ����� ���� � ���� ���� ������� �������!

�������� ���� �� ������� ������������ ����� ������ �� ��������-������ ������� ����. � ��� � ������...��������-������ ������� �����������, ����� ��������� �������� ������� �����������, ���� ��������� �������� ������� ����


���������, ����������� ��� ���������� ��������-������ ������� ����


���������� ����� (��)

���������� ����� (��)

������ ������ (��)

������ ���� (��)

����� ���� �� �������� ���(��) – 106 ��

������ ������� (�� ����� ����� �� ������������� �������) (��) – 26,5 ��

����� ���� (��) (�� ������������� ������� �� ����)

��������� ��������, ����������� ��� ���������� ��������-������ ������� ����

������ ������ (��) (1/2 ����� ���� ����� 1/10 ����� ����)- 31,8 ��

������ �������� ��������� ���� (����) (1/4 �� ����� 1 ��) 24 ��

������ ������ ��������� ���� (����) (1/4 �� ���� 1�� ���� 0-1 �� �� ������� ���������) 26��


�������� �����: ��� ����� �����


��� ��������� ������� �����


��������� ������� �����������, ������ ���������� ����� ������ ����, ���������� � ������ �����.

�� – �������� �� ������ ������� ����� ��������

�� – �������� �� ����������� ������ ������, �������� ��� ���������� (������� �������), ������������ ����� �����

�� – �������� �� ���� �� ����� ����� �� ����

�� – �������� ���� �� ����� – �� ����� ����� ������ ����������� �������� ������������� ����� �� ����������� �������


���������� �������� – ������ ������� ����


����� (������ 46) 1/2 1/4

�� (���������� �����) – 76 �� 38 19

�� (���������� �����) – 100 �� 50 25

�� (������ ����) – 42 �� 21 10,5

�� ( ����� �� ����) – 106 ��

�� (������ �������) – 26,5 ��

�� (����� ����: �� ����� ��) – 79,5 ��

�� (������ ������: 1/2 �� ����� 1/10 ��) – 31,8 ��

���� (������ �������� ��������� ����: 1/4 �� -1 ��) – 24 ��

���� (������ ������ ��������� ����: 1/4 �� +1�� + 0-1 �� �������� �� ������� ���������) – 26��

1/4����=26:4=6,5��


���������� �������� ��������� �������� ������� ����


1 ��� ���������� �������� ������� ����


���������� �������� ������� ���� �������� � �������� ���������.

� ����� ������� ����, �������� ��������� ���������� �� ����, ������ ����� �.


�������� ������������ � �������������� �����. ����� �� ����� � �� ��������� ����������� 1-1,5 �� (������ ���� � ������ ���������� �����, ��� �������� �����, ��� ������� �������� ���������� ��������). ������ ����� �.


2 ��� ���������� �������� ������� ����


�� ����� � ���� �� ������������ ����� ����������� 26,5 �� (������ ������� (��), ����� ����� �.

�� – 31,8 �� – ������ ������.

�� – ����� ���� �� ���� – 106��.

��1 – 3-4�� – ���������� ����� ���� � ����������� �� ������. ����������� �������� ����� ������������� � ���������.

��1 – ����� ����� – 8�� (1/10 �������������� ����� + 3 ��).


3 ��� ���������� �������� ������� ����


�������� �������������� ����� �� ����� �1, �, �, �1.

�1�2 – 24�� – ������ �������� ��������� ����.

�2�3 – 6�� – ������ ���� �������� ��������� ����, ����������� �� ������� 1/10 �������������� ����� ���� 0,5 – 1��. (����������: ��� ���������� ���� �������� �������� ���������� 0-0,5��, ��� ����������� ���� – 0,5-1��, ��� ��������� ������� ���� – 1-2��).


4 ��� ���������� �������� ������� ����


�������� ������������� ����� ����� �2 – �������� ����� �1 � �.

������� �1�3 ��������� �������, ����� �4.

�1�2=�1�4. ����� ������� �������� ��������� ���� ���������� ����� ����� �4 � �2 �� ����� ����� (�������� ����� �2 � �2).

�2�3 � �2�4 – 1/4 ������ ���� ���� ����� 1 ��.


5 ��� ���������� �������� ������� ����


��� ������ ����� � ����� ���� �������� ������� �3� � �4�1, ������ 4-8��. (����������: ��� ���� ����� ������������, ���� ����� ���� � ���� ��������������� ����� ����, ���� �� �� ������ �������� �� ��������).


6 ��� ���������� �������� ������� ����


��������� ����� �1� � �3�1. �������� ����� �1, �2, �3.

�1�3 – 0,5-1��.

�� ����� �2 ������ �������� 0,5��.

��2=1/2 ��1. ��������� ����� �1�2. �������� ��������������� ����� �� ����� �3 ����� ����� 0,5 �� ����� �1�2. ��������� ����� ����� �������� ��������� ���� ����� ����� �3, ��������������� ����� 0,5 �� ������, ����� �� ������ � ����� �1.


7 ��� ���������� �������� ������� ����


������ �������. �3�4 = 1/4 �� ���� 1,5 – 2,5 �� �� ������� ���� 0-0,5�� �� �������.

�4�1=��=1-1,5��. �������� ����� ����� �������� ��������� ���� �� ������, ��������� ������� ��� �� ����� ����� �� 0,3 ��, ��� �������� �� ������� ����.


� ����������� �� ������, ����� ������� ����� � ������� ������ �� 0-1��. � ���� ������ �� ������ ���� �������� ������ �����, � ����� – ������ ��������.

�������������� ������� �������� ��������� ����. �2�1 ����� �������. �������� ������������� � ����� �����. ��������� ������� ������ 9-10 �� � �������� 1,5 – 2,5 ��. ������� ����� ������� ����� �� 0,5��, ��� �������� �� ������� ����.


���������� ������ ��������� ������� ����


���������� ������ ��������� ���� ������������ �� ��������� ������� �������� ��������� ����.


1 ��� ���������� �������� ������� ����


�4�5 – 1-2 �� (����� ������� ������ ��������� ����). ��������� ����� �5 � �1 ���������� ������.

�5�6 – 6,5�� (1/4 ������ ������ ��������� ����).

�0� – 4��. (����������: ��� ����� � ������������ ��������� ��� �������� ����� 3��, ��� ����� � �������� ��������� ��� �������� ����� 5-6��. ��� ������� ���� ����� ����� 5-6��).


2 ��� ���������� �������� ������� ����


��������� ����� � � �6. �� ����� �6 �������� ������������� � ������� ��6 ����� � ����.

���������� ����� ����� � ����� ���� ����� � ������.

�1�2 ����� 26�� (������ ������ ��������� ����). ����� �1�2 �������� ����������� ����� �6�, ������ 26��, ����� �������, ����� ����� �2 ������ �� ����� �����. �5�3=�5�2.


3 ��� ���������� �������� ������� ����


����� �������� ����� ���� � �������� ����� ���� �������� ����������� �� ���������� 2 ��, ��� �������� �� �������. �������� ����� �4,�5, �2,�3,�5,�6.

�������� ������ ����� �� ����� �4 ����� ����� �2 �� ���� ����� ����. �������� ����� �.

��������� ����� �5�3.


4 ��� ���������� �������� ������� ����


�1�=�1�1 ����� 0-1�� (� ����������� �� ����� ������). ��������� ��1.�1�2 ����� 0,5-1��.

�2�3 ����� 1/4 �� ���� 3-4�� (�� ������� ������ ��������� ����), ���� 0-0,5�� �� ������� ����.

����� �������� ����� ������ ��������� ���� ��������� � �������� ��������� ����, ��� ���� ����� ���� ������ ��������� ���� ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ����� ����.


5 ��� ���������� �������� ������� ����


�������� ����� ����� ������ ��������� ����.

������� ������ ��������� ����. ������� �2�3 ��������� �������. ��������������� ����� ����� �������� ������� ������ 13-14�� � �������� 3-4 ��.


�������� �����: ������� ����� � ��������� �����


�5�4 – ����� �������� ����� ������ ��������� ���� ����� �������� ��� �������� ��������� ���� �3�1 ����� 0-0,5��. ������� ��� ������ ��������� ���� ����������� ������ ��������.

�������� ����� �������� ��� ������ ��������� ���� �� ������.


�������� ��� ��:

�������� ��������� ����
�������� ������� ���� �� �������
�������� ������� ���� �� �������. �������, ����� ����������������� ������� ���� �� �������. �������, ����� ���������


��� ������������� �������� ���� �� �������


������������� �������� ��������� �������� ���� �� �������


�� �������� ������ ���� ���������� ����� ����� � ����� ����� �����. �������� �� ������ �� 2��.


�������� �� ������ ����� ����� �����.


�� ����� ����� ����� �������� �� 3�� ��� �������� �� �������� ���� �� ������� 1 – ���� ����. ������������� ��������� �������� ����� ������� 3��.


�� ����� ����� �������� ���� �� ���� 14�� – ���� � ������.


������������� ��������� ������� ���� (������� ������) � ��������� �������, �������������� � ������ (�������� ����� ������) ��� �������� �� �������� ���� 1.


��������� ������� � ��������� ������� ����, ������������� � ������ ��������� �������� �� ������. ����� �� �������� ������ �������� (�� ����������� ��� ������ ����).


������������� �������� ������ ���� �� �������


�������� ������ ���� �� ������� ������������ ���������� �������� ������.


�� ���� ������� ����� � ����� �������� �� 2��. ��������� ����� ����� ����.


����� �� ����� ����� ��������� ������������ ���� ���� – ������� 3�� � �������� ����� – ������� 3��.


��� �������� ����� �� �������


�� �������� ����� ��������:


����� ���� – 2������


�����, ������������� � ���������� – 2������


������ ��������� ���� – 2������


�� ������������ ����� ��������:


��������� ������� – 2������


��� ����� ����� �� �������


�� �������� ���������� ���� ��������� ������� ������� � ��������� ������.


��������: ��� ����� ������� ������� � �������� ������


������� � ������� ������� � ���������� ��� �� �������� ���� ������������ �������� ���� � �������� ����� �� �������� ��������.


������� � ������� ������� ��� ����, ������������ �������� ���� � �������� �����.


�������� ����� ���������� �� �������� �����, ������ � �������� � ����������.


���������� �������� ����� � ���������� �� ����� �����, ������� �������� ������� ��� �������� �������.


����� ������� ������� 2,5��, �������� ������� ������.

�������� ���� �� ������� �� ����


��� ����� �� �������, ������ �� ����� �������� ������ ����� ����� �������� ��������, ���������� ��������� ����� �� ������� ������� ��� ��������� � ���.

��������� ������� ���� �������� ������� ������� �� ���� ������, ��������� �� ������� � ��� ��������� ������ ��������� ����� � ��� ���������� ��������.


�������� ���� �� �������


�������� ���� �� ������� ������������ �� ��������-������ ������� ����.


�������� ���� �� �������. �������, ����� ����������������� ���� �� �������. �������, ����� ���������


�����! ��������� ������� �� ���� ���� �������� �����, ���������� �������� �������� ������ � ������ ���� �� 10��. ���������������� ����� �� ��������� �������� ����.


������������� �������� ���� �� �������


�������� ��������� �������� ���� �� �������


�� �������� ������ ���� ���������� ����� ����� � ����� ����� �����. �������� �� ������ �� 2��.


�������� �� ������ ����� ����� �����.


�� ����� ����� ����� �������� �� 3�� ��� �������� �� �������� ���� �� ������� 1 � ���� ����. ������������� ��������� �������� ����� ������� 3��.


�� ����� ����� �������� ���� �� ���� 14�� � ���� � ������.


������������� ��������� ������� (������� ������) � ��������� �������, �������������� � ������ (�������� ����� ������) ��� �������� �� �������� ���� �� ������� 1.


��������� ������� � ��������� �������, ������������� � ������ ��������� �������� �� ������. ����� �� �������� ������ �������� (�� ����������� ��� ������ ����).


�������� ������ ���� �� �������


�������� ������ ���� �� ������� ������������ ���������� �������� ������ ���� �� �������.


�� ���� ������� ����� � ����� �������� �� 2��. ��������� ����� ����� ����.


����� �� ����� ����� ��������� ������������ ���� ���� � ������� 3�� � �������� ����� � ������� 3��.


��� �������� ����� �� �������


�� �������� ����� ��������:


����� ���� � 2������


�����, ������������� � ���������� � 2������


������ ��������� ���� � 2������


�� ������������ ����� ��������:


��������� ������� � 2������


��� ����� ����� �� �������


�� �������� ���������� ���� ��������� ������� ������� � ��������� ������.


��������: ��� ����� ������� ������� � �������� ������


����������! ��� ��������� ������, ����� ��������� ������� � ������� ����.


��������: ������� � ������� ����


������� � ������� ������� � ���������� ��� �� �������� ���� ������������ �������� ���� � �������� ����� �� �������� ��������.


������� � ������� ������� ��� ����, ������������ �������� ���� � �������� �����.


�������� ����� ���������� �� �������� �����, ������ � �������� � ����������.


���������� �������� ����� � ���������� �� ����� �����, ������� �������� ������� ��� �������� �������.


����� ������� ������� 2,5��, �������� ������� ������.


��� ������ ���������� �� 3-4 ��, �����������, ������� ���� ��� �������. ������� �������� �� ������� ����, ����� � ������� ������, �������� ������� ������.

�������:  �����/�����, �����
�����/������� ��������
�����:  

Dama_Madama  1337 1 +1% ���������� �� ����� �������, 29 ���� 2012 �. 11:24 (������)
�������,����� ������ ��� ������,� ������...
�������� � ������� � ��������

�������, 29 ���� 2012 �. 11:58������
��������)) ����, ��� �����������!
galisk108  55 0 +1% ���������� �� ����� �������, 29 ���� 2012 �. 11:24 (������)
�������!))) �����
�������� � ������� � ��������
jujakurchaar  15 0 0% ���������� �� ����� �������, 29 ���� 2012 �. 11:42 (������)
������� ���, ����! � ������������� ������� � ����.. �� ����!:give_rose
�������� � ������� � ��������
Nur16  130 0 +7% ���������� �� ����� �������, 29 ���� 2012 �. 14:23 (������)
�������!����� ���������!
�������� � ������� � ��������
�������  8 0 0% ���������� �� ����� �������, 29 ���� 2012 �. 22:44 (������)
�������!
�������� � ������� � ��������
Lludmila  2 0 -1% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 01:41 (������)
���������.
�������� � ������� � ��������
�����������  11 0 -1% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 03:27 (������)
������� �� �����-���������� ��������. ����� ����� �������������� ������- ��� �� ����� ������ ������! � ���� � �� �����. �������!
�������� � ������� � ��������
LIKA9966   0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 07:13 (������)
�������!!
�������� � ������� � ��������
�������������  20 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 07:36 (������)
������������!
�������� � ������� � ��������
Keira_D  3 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 07:57 (������)
�������! ��� ������, � ����!:give_hear
�������� � ������� � ��������
alin4etyyy  6 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 09:56 (������)
�������!:give_rose
�������� � ������� � ��������
������_������  0 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 10:20 (������)
�������!
�������� � ������� � ��������
�����_1573  0 0 -1% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 12:05 (������)
�������� � ������� � ��������
�����_����  30 0 +12% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 13:52 (������)
Dushka_li, � ��� ����� ����� �����������, �������!
�������� � ������� � ��������
galakir  1 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 16:46 (������)
�������� � ������� � ��������
�������52  244 0 +1% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 21:58 (������)
�������� � ������� � ��������
Kuryanochka  67 1 +1% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 22:55 (������)
��� ����. ���� ��������� ����� �����, � ����� ��������� "������". �������.
�������� � ������� � ��������
���������24  0 0 0% ���������� �� ����� �������, 30 ���� 2012 �. 23:59 (������)
�������
�������� � ������� � ��������
����_���  0 0 0% ���������� �� ����� �����������, 01 ���� 2012 �. 01:07 (������)
�������!!! ����� �����!!!

(������� ������ � ���� � �������)

�������� � ������� � ��������
���-�����  25 0 +1% ���������� �� ����� �����������, 01 ���� 2012 �. 12:10 (������)
���������!
�������� � ������� � ��������
Natani  1 0 0% ���������� �� ����� �����������, 01 ���� 2012 �. 14:18 (������)
������� !!!
�������� � ������� � ��������
���������  2 0 -24% ���������� �� ����� �������, 07 ���� 2012 �. 11:36 (������)
��� ������� ������� ���� ��������� �� �����!!! ��� ������� � �������. ����� ����, � ��� ���� ���������� � ��������� ��������� ����� ����, ���� � �.�. ���� ����� ���������� ���.
�������� � ������� � ��������
���-���  1 0 0% ���������� �� ����� �������, 12 ���� 2012 �. 11:21 (������)
�������!
�������� � ������� � ��������
����_������  1 0 0% ���������� �� ����� �������, 13 ���� 2012 �. 22:10 (������)
������� �������! ��� ��� ����� �����.
�������� � ������� � ��������
����-������  0 0 0% ���������� �� ����� �������, 17 ���� 2012 �. 10:02 (������)
������� �������! ����������� ������������ ����� �������.
�������� � ������� � ��������
��������_����  0 0 0% ���������� �� ����� �������, 27 ���� 2012 �. 07:36 (������)
� ���, ��� ������, ���������� �������������! �������!
�������� � ������� � ��������
LadiAnn  0 0 0% ���������� �� ����� �������, 20 ������ 2012 �. 18:28 (������)
������� ������� �� ������������� ����������!!!
�������� � ������� � ��������
milasud  1 0 0% ���������� �� ����� �����������, 25 ������ 2012 �. 13:46 (������)
�������� �������! ��� ������� � ��������! �����!����� ����� ������ �����-� ���� � � ����! ���������!
�������� � ������� � ��������
Lvecha  5 0 0% ���������� �� ����� �������, 09 ��� 2013 �. 09:05 (������)
�������!
�������� � ������� � ��������
�������_����  24 0 +1% ���������� �� ����� �����, 19 ���� 2013 �. 12:57 (������)
������� �� �������� ��������.
�������� � ������� � ��������
�������������� �����������
����������
� �������� ��������: [1] 2 [�����]
 

�������� �����������:
����� �����������: �������� ��������

�������� ����������: (����� ������)

���������� ��������:

 ���������� URL � ������
����������� �� �����������
��������� ��������